Strona główna

Dodawomat zestawów pięcioliczbowych.


Do dodawomatu wpisz zestawy liczb, które skreśliłeś na najbliższe losowanie Mini Lotto (jednorazowo można wpisać 25 zestawów). Następnie wpisz swój nick, i naciśnij przycisk DODAJ.

PO DODANIU ZESTAWÓW DO BAZY DANYCH, NIE BĘDZIESZ MÓGŁ ICH POPRAWIĆ ANI USUNĄĆ.

W trakcie losowania z bazy danych usuwane są wszystkie dane. Więc przed kolejnym losowaniem, do bazy danych należy ponownie dodać skreślone zestawy.  Nawet jeżeli to są te same zestawy jak w poprzednim losowaniu.


W interesie każdego gracza jest aby inni gracze także dodali do bazy danych skreślone przez siebie zestawy. Więc w interesie każdego gracza jest poinformowanie innych graczy o istnieniu strony


Na przykład poprzez